Uncategorized

ภาพบรรยากาศงานเปิดตัวหนังสือ

ขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมงานในวันนี้ที่ C Asean กับบรรยากาศที่เป็นกันเอง แลกเปลี่ยนความคิดความรู้สึกตามแนว “เข้าใจหนัง เข้าใจจิต” 

โปรดติดตามกิจกรรมในครั้งต่อๆไป

%d bloggers like this: